amusic podcast   پادکست فارسی ای میوزیک

اپیزود چهارم: دست های ایرانی روی کلاویه های باروک

August 30, 2019

در این اپیزود با آیدین منعم و فرهود بیگلربیگی دو نوازنده متخصص در اجراهای مبتنی بر تاریخ صحبت کردم

 

لینک حمایت از پادکست ای میوزیک

https://hamibash.com/amusic